Usluge klasičnog i CNC glodanja

Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem) prizmatičnih dijelova jednostavne ili složene geometrije. Izvodi se na alatnim strojevima, glodalicama, alatima, glodalima. Vršimo usluge mašinske obrade glodanjem dijelova različitih dimenzija i oblika na klasičnim i CNC mašinama.

Ukoliko imate pitanje slobodno nas kontaktirajte na:

Telefon: +387 53 431 197

Email prodaja: info@zrak.co