Usluge hemijske zaštite čelika (bruniranje)

BRUNIRANJE

Izrađujete li ili obnavljate manje željezne, tj. ispravnije je reći čelične predmete ili dijelove, često možete poželjiti lijepu crnu površinu kakvu se najčešće susreće na oružju, alatnim strojevima ili precizno-mehaničkim uređajima. To se postiže različitim postupcima bruniranja. Zrak optoelktronika vrši “toplo bruniranje” predmeta.

BRUNIRANJE ORUŽJA

Toplo bruniranje – kod ovog načina bruniranja ijcevi se čiste i odmašćuju, zatim se potapaju u kupku na temperaturi od 135⁰ do 145⁰ C, u trajanju od 15-30 minuta. Nakon obavljenog postupka ispiraju se u čistoj vodi, suše i zaštite slojem maziva. Kupka u koju se uranjaju cijevi je mješavina vode, nitratnog hidroksida i natrijum-nitrata u određenim proporcijama. Ovakav postupak se primenjuje na glavama sačmara, ali ne smije se primjeniti i na cijevima, tačnije na dijelovima gdje se cijevi spajaju.

Ukoliko imate pitanje slobodno nas kontaktirajte na:

Telefon: +387 53 431 197

Email prodaja: info@zrak.co